• Atlas EEG i semiologii napadów padaczkowych

  • Producent:Elsevier Urban & Partner
  • Autor:B. Abou-Khalil, K.E. Misulis
  • Kategoria:Neurologia
  • W magazynie: 0 szt.
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych

wyd. I polskie,
red. J. Jędrzejczak
240 stron
rok wydania: 2010
format: 175x250 mm, opr. broszurowa
ISBN: 978-83-7609-278-3
Atlas EEG i semiologii napadów padaczkowychZespół niespokojnych nóg
19,85 zł
22,05 zł
Zastosowanie ultrasonografii w blokadach nerwów obwodowych
113,40 zł
120,00 zł
Zaburzenia świadomości u dzieci. Wybrane zagadnienia
24,36 zł
30,45 zł
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie
129,36 zł
161,70 zł
Zaburzenia oddychania w czasie snu
66,36 zł
82,95 zł
Układ nerwowy i narządy zmysłów
31,19 zł
34,65 złAtlas ten jest zwięzłym podręcznikiem, opisującym wykonywanie i interpretowanie EEG w praktyce klinicznej. Ta niewielka książka jest wprowadzeniem, które ma służyć wszystkim Czytelnikom do osiągnięcia podstawowej wiedzy w tym zakresie. Na dołączonej płycie DVD powtórzono niektóre informacje i zawarto liczne przykłady rutynowych EEG i wideo-EEG, jak również zapisy wideo napadów padaczkowych.


Spis treści:

Rozdział 1. Wprowadzenie
Fizjologia
Powstawanie nieprawidłowej czynności EEG
Rozdział 2. Technologia EEG
Elektrody
Rutynowe badanie EEG
Monitorowanie wideo
Rozdział 3. Montaże i lokalizowanie
Montaże z odniesieniem
Montaże dwubiegunowe
Przykłady lokalizowania w montażach
Rozdział 4. Analiza zapisu EEG
Nazewnictwo
Podstawowa analiza EEG
Analiza kliniczna i interpretacja
Rozdział 5. Prawidłowe rutynowe badanie EEG
Osoba dorosła
Dzieci
Procedury aktywacji
Prawidłowe wzory i odmiany zapisu EEG
Potencjały pozamózgowe
Rozdział 6. Nieprawidłowy zapis EEG: nieprawidłowości niepadaczkopodobne
Rodzaje nieprawidłowości
Czynność wolna
Zmniejszenie amplitudy lub stłumienie
Ogniskowe zwiększenie czynności EEG
Uogólnione zwiększenie czynności EEG
Wzory okresowe
Inne nieprawidłowości niepadaczkopodobne
Wzory EEG związane z wybranymi swoistymi schorzeniami
Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce
Znaczenie zapisu EEG w rozpoznaniu i leczeniu
Etapy analizy EEG u pacjentów z podejrzeniem padaczki
Wyładowania związane z padaczką
Swoiste wzory zapisu EEG u chorych na padaczkę
Wzory czynności EEG w określonych postaciach padaczek
Zapis EEG w swoistych rodzajach napadów padaczkowych
Ograniczenia rutynowego badania EEG w padaczce
Wartość predykcyjna zapisu EEG
Rozdział 8. Wideo-EEG
Przedłużone monitorowanie wideo-EEG
Długotrwałe monitorowanie wideo-EEG w warunkach szpitalnych
Cele monitorowania
Wyjściowa rejestracja EEG
Prowokowanie zdarzeń
Zakończenie badania
Krótkotrwałe monitorowanie wideo-EEG
Monitorowanie wideo-EEG w warunkach ambulatoryjnych
Elektrody specjalne
Przeglądanie badań wideo-EEG
Rozdział 9. Seminologia i rozpoznanie różnicowe napadów padaczkowych
Klasyfikacja napadów padaczkowych
Psychogenne napady rzekomopadaczkowe