• Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wyd. II

  • Producent:Elsevier Urban & Partner
  • Autor:E. Bańkowski
  • Kategoria:Biochemia
  • W magazynie: 0 szt.
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych

wyd. II
570 stron
rok wydania: 2009
format: 168 x 238 , opr. twarda
ISBN: 978-83-7609-041-2

 

Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wyd. II



Biochemia. Seria Podręczników Medycznych do Egzaminów Testowych (NMS)
69,00 zł
76,00 zł
Biochemia. Ilustrowany przewodnik
91,56 zł
114,45 zł
Biochemia w zarysie
36,90 zł
39,00 zł
Biochemia Podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich
35,10 zł
39,00 zł
Biochemia jamy ustnej
38,64 zł
48,30 zł
Biochemia Harpera. Ilustrowana
108,36 zł
135,45 zł



 

Opis książki:

     Drugie, w całości uaktualnione wydanie podręcznika, który zyskał dużą popularność wśród studentów uczelni medycznych. Oprócz zagadnień typowych dla biochemii wprowadzono rozdziały poświęcone powiązaniom struktur i procesów biochemicznych z procesami chorobowymi zachodzącymi u człowieka. Przejrzysty układ tekstu oraz liczne ryciny, wzory i równania ułatwiają zrozumienie i naukę jednego z najtrudniejszych przedmiotów na studiach medycznych.
W obecnym wydaniu:
Poszerzono i unowocześniono części podręcznika, w których omówiono regulację metabolizmu.
Rozbudowano elementy patobiochemii i opisy specyfiki metabolicznej głównych narządów, z wyeksponowaniem cukrzycy i otyłości jako chorób będących następstwem deregulacji i dezintegracji metabolizmu.
Wprowadzono nowe rozdziały poświęcone ketogenezie, mikroelementom i metabolizmowi ksenobiotyków.
Uatrakcyjniono szatę graficzną.
Wymieniono większość rycin i wzorów.

  

Spis treści:

Rozdział 1 Aminokwasy
Rozdział 2 Peptydy
Rozdział 3 Białka
Rozdział 4 Enzymy i metabolizm
Rozdział 5 Wytwarzanie energii w komórce
Rozdział 6 Budowa i właściwości cukrów prostych
Rozdział 7 Glikoliza i metabolizm pirogronianu
Rozdział 8 Cykl kwasów trikarboksylowych
Rozdział 9 Glukoneogeneza
Rozdział 10 Metabolizm monosacharydów i disacharydów. Hydroliza skrobi
Rozdział 11 Metabolizm glikogenu
Rozdział 12 Szlak pentozofosforanowy
Rozdział 13 Metabolizm kwasów tłuszczowych i acylogliceroli
Rozdział 14 Ketogeneza
Rozdział 15 Metabolizm fosfolipidów i sfingolipidów
Rozdział 16 Metabolizm steroidów
Rozdział 17 Lipoproteiny osocza
Rozdział 18 Metabolizm aminokwasów
Rozdział 19 Metabolizm etanolu
Rozdział 20 Specyfika metabolizmu energetycznego różnych narządów
Rozdział 21 Barwniki porfirynowe
Rozdział 22 Nukleotydy
Rozdział 23 Kwasy nukleinowe
Rozdział 24 Synteza i posttranslacyjna modyfikacja białka
Rozdział 25 Ekspresja genów
Rozdział 26 Genom ludzki
Rozdział 27 Witaminy
Rozdział 28 Składniki mineralne
Rozdział 29 Hormony
Rozdział 30 Cytokiny
Rozdział 31 Eikozanoidy
Rozdział 32 Transport przez błony biologiczne
Rozdział 33 Metabolizm ksenobiotyków
Rozdział 34 Integracja i regulacja metabolizmu
Rozdział 35 Macierz pozakomórkowa
Rozdział 36 Biochemia krwi - wybrane zagadnienia