• Embriologia medyczna Ilustrowany podręcznik

  • Producent:PZWL (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)
  • Autor: Hieronim Bartel
  • Kategoria:Embriologia
  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 48 godzin

Stron:      336
ISBN:     9788320033373
Rok wydania:     2008
Wydanie:     1
Oprawa:     miękka
Format:     A4
Embriologia medyczna Ilustrowany podręcznikEmbriologia. Podręcznik dla studentów
83,16 zł
103,95 zł
Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfologiczna
45,36 zł
56,70 złJest to nowe, oryginalne opracowanie podręcznika do embriologii. W sposób zwięzły i przystępny omówiono budowę i czynności układu rozrodczego żeńskiego i płciowego męskiego, embriogenezę, z uwzględnieniem wad wrodzonych, oraz organogenezę.
Forma tego podręcznika odbiega od dotychczas wydanych. Na jednej stronie znajduje się kolorowy schemat, a na drugiej - opis ilustrowanego zagadnienia. Kolorowe ryciny powinny ułatwić zrozumienie złożonych przekształceń morfologicznych, jakie zachodzą w zarodku i płodzie. Pomocne w czasie nauki są również zestawy pytań zamieszczone na końcu każdego rozdziału.
Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków licencjackich akademii medycznych, jak: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, a także kierunków uniwersyteckich, jak: biologia, pedagogika i psychologia.


Spis treści

1. Komórka płciowa męska ? plemnik  
Budowa jądra
Spermatocytogeneza
Regulacja hormonalna czynności jądra
Czynniki wpływające na aktywność plemnikotwórczą jąder
Nasienie
2. Komórka płciowa żeńska ? komórka jajowa  
Budowa jajnika
Oogeneza
Regulacja hormonalna czynności jajnika
3. Żeński cykl płciowy   
Cykl jajnikowy
Stadium pęcherzykowe  
Jajeczkowanie (owulacja)  
Ciałko żółte  
Cykl miesiączkowy
Faza złuszczania (miesiączka)  
Faza wzrostu  
Faza wydzielnicza  
Menopauza  
Zespół napięcia przedmiesiączkowego  
4. Zapłodnienie    
Zaplemnienie
Kapacytacja
Etapy zapłodnienia
Polispermia
Zapłodnienie poza ustrojem kobiety ? zapłodnienie in vitro
Techniki wspomaganego rozrodu  
5. Pierwszy tydzień rozwoju
Bruzdkowanie  
Powstawanie blastocysty  
Zagnieżdżanie  
Nieprawidłowe miejsca zagnieżdżenia  
Nieprawidłowy wzrost trofoblastu  
Hamowanie procesu zagnieżdżania  
6. Drugi i trzeci tydzień rozwoju
Różnicowanie się trofoblastu  
Powstawanie dwulistkowej tarczy zarodkowej  
Powstawanie trzylistkowej tarczy zarodkowej  
Powstawanie owodni, pęcherzyka żółtkowego, kosmówki i omoczni  
Owodnia  
Pęcherzyk żółtkowy  
Rozwój kosmówki i doczesnej  
Omocznia  
Mezoderma wewnątrzzarodkowa  
Endoderma
Ektoderma  
Samoistne poronienie zarodka  
Fałdowanie się zarodka  
7. Łożysko
Budowa i czynność łożyska  
Sznur pępowinowy (pępowina)  
Zaburzenia w rozwoju łożyska i sznura pępowinowego  
Wady łożyska  
Wady sznura pępowinowego  
8. Ciąża mnoga
Bliźnięta dwuzygotyczne  
Bliźnięta jednozygotyczne  
Chimery  
Ciąże trojacze i powyżej  
9. Określanie czasu trwania ciąży oraz wieku zarodka (płodu)
Określanie czasu trwania ciąży i terminu porodu  
Określanie wieku zarodka (płodu)  
Zmiany macicy w przebiegu ciąży  
Poród  
10. Wady wrodzone    
Informacje podstawowe  
Wady wrodzone wywołane czynnikami genetycznymi  
Uszkodzenia (mutacje) pojedynczego genu  
Dziedziczenie mitochondrialne  
Aberracje chromosomowe  
Dziedziczenie wieloczynnikowe  
Wady wrodzone wywołane czynnikami środowiskowymi  
Krytyczny okres embriogenezy  
Dawka teratogenu  
Genotyp zarodka  
Czynniki teratogenne dla człowieka  
Chemiczne czynniki teratogenne
Infekcyjne czynniki teratogenne  
Fizyczne czynniki teratogenne  
Mechaniczne czynniki teratogenne  
Środowiskowe czynniki teratogenne  
Pokarmowe czynniki teratogenne   
Matczyne czynniki teratogenne  
11. Diagnostyka prenatalna  
Diagnostyka przedimplantacyjna  
Diagnostyka postimplantacyjna  
Techniki nieinwazyjne  
Techniki inwazyjne  
Inne techniki diagnostyczne  
Wskazania do wykonania diagnostyki prenatalnej  
Zabiegi operacyjne na płodzie  
?-Fetoproteina  
Acetylocholinesteraza  
12. Jamy ciała i błony surowicze. Przepona
Powstawanie jam ciała  
Rozwój przepony
Torba sieciowa i krezka grzbietowa żołądka  
Krezki i jama brzuszna  
Krezka pierwotna  
Krezka brzuszna  
Krezka grzbietowa  
Zaburzenia w rozwoju przepony, jam ciała i krezek  
13. Narząd gardłowy. Głowa i okolica szyi
Rozwój narządu gardłowego  
Łuki gardłowe  
Kieszonki gardłowe  
Bruzdy gardłowe  
Błony gardłowe  
Rozwój tarczycy  
Język  
Ślinianki  
Twarz  
Jamy nosowe  
Podniebienie  
Zaburzenia w rozwoju narządu gardłowego, głowy i okolicy szyi  
Zaburzenia w rozwoju narządu gardłowego  
Zaburzenia w rozwoju języka  
Zaburzenia w rozwoju tarczycy  
Zaburzenia w rozwoju twarzy i podniebienia  
14. Układ oddechowy
Rozwój krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc  
Zaburzenia w rozwoju układu oddechowego  
15. Układ pokarmowy   
Jelito przednie  
Przełyk  
Żołądek  
Dwunastnica  
Wątroba i pęcherzyk żółciowy  
Trzustka  
Śledziona  
Jelito środkowe  
Jelito tylne
Zaburzenia w rozwoju przewodu pokarmowego  
Wady jelita przedniego  
Wady jelita środkowego
Wady jelita tylnego  
16. Układ moczowo-płciowy
Układ moczowy  
Nerka i moczowód
Pęcherz moczowy i cewka moczowa  
Gruczoł krokowy (stercz, prostata)
Układ płciowy  
Gonady  
Narządy płciowe wewnętrzne ? przewody płciowe  
Narządy płciowe zewnętrzne  
Zstępowanie jąder  
Zaburzenia rozwojowe układu moczowo-płciowego.
Wady układu moczowego  
Wady układu płciowego  
17. Układ sercowo-naczyniowy
Rozwój serca
Powstawanie pętli sercowej  
Podział kanału przedsionkowo-komorowego, pierwotnego przedsionka i pierwotnej komory  
Zatoka żylna  
Pierwotna żyła płucna i lewy przedsionek  
Podział pierwotnej komory, opuszki serca i pnia tętniczego  
Układ przewodzący serca
Układ tętniczy  
Łuki aorty
Układ żylny  
Żyły żółtkowe (żółtkowo-jelitowe)  
Żyły pępowinowe (pępowinowo-omoczniowe)  
Żyły zasadnicze  
Układ chłonny  
Układ krążenia płodu i noworodka  
Krążenie płodowe  
Zmiany w krążeniu w czasie porodu  
Zaburzenia w rozwoju układu sercowo-naczyniowego  
Wady serca i dużych naczyń krwionośnych  
Wady łuku aorty  
Wady układu żylnego
Wady układu chłonnego  
18. Krew
Hematopoeza  
Zaburzenia związane z hematopoezą oraz rozwojem odporności  
Konflikt matczyno-płodowy  
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa  
Talasemia  
Wrodzone zaburzenia układu odpornościowego  
19. Układ nerwowy  
Powstawanie pęcherzyków mózgowych  
Układ nerwowy ośrodkowy  
Rdzeń kręgowy  
Mielinizacja włókien nerwowych  
Opony  
Mózgowie  
Spoidła mózgowe  
Układ nerwowy obwodowy  
Nerwy czaszkowe  
Układ nerwowy autonomiczny  
Układ nerwowy współczulny  
Układ nerwowy przywspółczulny  
Zaburzenia w rozwoju układu nerwowego  
Wady ośrodkowego układu nerwowego  
Wady gruczołu nadnerczowego   
20. Oko  
Rozwój narządu wzroku  
Siatkówka
Tęczówka  
Ciało rzęskowe  
Soczewka  
Ciało szkliste  
Rogówka  
Komora przednia i tylna gałki ocznej  
Mięśnie zewnętrzne oka  
Powieki  
Gruczoły łzowe  
Wady wrodzone narządu wzroku  
21. Ucho ? narząd słuchu i równowagi
Ucho zewnętrzne  
Ucho środkowe  
Ucho wewnętrzne  
Błędnik błoniasty i kostny  
Wady wrodzone narządu słuchu i równowagi  
22. Układ szkieletowy  
Rozwój kości  
Kostnienie na podłożu błoniastym  
Kostnienie na podłożu chrzęstnym  
Czaszka  
Kręgosłup  
Żebra i mostek  
Rozwój kości obręczy kończyny górnej, obręczy kończyny dolnej oraz kończyn  
Wady wrodzone układu szkieletowego  
Wady czaszki  
Wady kręgosłupa  
Wady klatki piersiowej  
Uogólnione wady układu szkieletowego  
23. Układ mięśniowy   
Rozwój mięśni  
Zaburzenia rozwojowe mięśni  
24. Kończyny  
Rozwój kończyn
Dermatomy a skórne unerwienie kończyn  
Zaburzenia w rozwoju kończyn  
Najczęściej występujące wady  
25. Powłoka wspólna  
Skóra  
Naskórek  
Skóra właściwa  
Włosy  
Paznokcie  
Gruczoły łojowe  
Gruczoły potowe  
Gruczoły sutkowe  
Zaburzenia w rozwoju powłoki wspólnej  
Wady wrodzone skóry  
Wady wrodzone włosów
Wady wrodzone paznokci  
Wady wrodzone gruczołu sutkowego
26. Zęby  
Rozwój zębów  
Wady wrodzone zębów  
27. Genetyczne i molekularne podstawy rozwoju    
Struktura DNA, gen i genom
Odczytywanie informacji genetycznej  
Indukcja i powstawanie narządów  
Molekuły sygnałowe  
Geny HOX i homeobiałka  
Transformujący czynnik wzrostu typu ß (TGFß)  
Fibroblastyczny czynnik wzrostu (FGF)  
Białka WNT  
Białka HH ? hedgehog  
Molekularny szlak przekazywania (transdukcji) sygnału  
System sygnalizacyjny Delta-Notch  
28. Klonowanie  
Klonowanie zarodkowe
Klonowanie somatyczne  
Zwierzęta transgeniczne  
Klonowanie terapeutyczne  
Uwagi końcowe  
Pytania i odpowiedzi
Skorowidz