• Fizjologia człowieka

  • Producent:PZWL (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)
  • Autor:Jan Górski
  • Kategoria:Fizjologia
  • W magazynie: 0 szt.
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych

Stron:      328
ISBN:     9788320040005
Rok wydania:     2010
Wydanie:     1
Oprawa:     miękka
Format:     B5
Fizjologia człowiekaZarys pediatrii. Podręcznik dla studiów medycznych
66,36 zł
82,95 zł
Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne
29,70 zł
33,00 zł
Układ nerwowy i narządy zmysłów
31,19 zł
34,65 zł
Układ krążenia
31,19 zł
34,65 zł
Testy spiroergometryczne w praktyce klinicznej
41,16 zł
51,45 zł
Principles of Human Physiology 4e with CD (wysyłka w ciągu 2 tygodni)
309,75 zł
309,75 złPodręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat fizjologii człowieka, czyli czynności jego komórek, tkanek, narządów, układów i całego ustroju oraz rządzących nimi praw i mechanizmów.  Zasób wiadomości jest zgodny z programem wszystkich medycznych kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim oraz kierunku wychowanie fizyczne. Układ książki pozwala na łatwe i selektywne korzystanie z poszczególnych partii materiału, stosownie do potrzeb studentów obu stopni kształcenia oraz koncepcji wykładu. Studentom medycyny podręcznik może służyć do powtórzenia materiału.
Publikacja jest przeznaczona dla studentów m.in. następujących kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, logopedia z fonoaudiologią, elektroradiologia, higiena stomatologiczna, zdrowie publiczne i wychowanie fizyczne.


Spis treści

PRZEDMOWA
1. PODSTAWY FIZJOLOGII KOMÓRKI
1.1. Budowa komórki
1.1.1. Błona komórkowa
1.1.2. Jądro komórkowe
1.1.3. Cytoplazma
1.1.4. Organelle
1.1.5. Cytoszkielet
1.2. Transport przezbłonowy
1.2.1. Transport ułatwiony
1.2.2. Transport aktywny
1.2.3. Kanały jonowe
1.2.4. Egzocytoza
1.2.5. Endocytoza
1.3. Regulacja czynności komórki
1.3.1. Przekaźnictwo przezbłonowe
1.4. DNA (kwas deoksyrybonukleinowy), RNA (kwas rybonukleinowy), genom
1.5. Apoptoza
1.6. Homeostaza
2. FIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO
2.1. Rola i podział układu nerwowego
2.2. Neuron - jednostka strukturalna i czynnościowa
2.2.1. Struktura neuronu
2.2.2. Rodzaje neuronów
2.3. Komórki glejowe
2.4. Osłonki mielinowe. Budowa nerwu
2.5. Elektrofizjologia neuronu
2.5.1. Błonowy potencjał spoczynkowy
2.5.2. Potencjał czynnościowy
2.5.3. Przewodnictwo nerwowe
2.6. Synapsy i integracja informacji w neuronach
2.6.1. Struktura i mechanizm działania synapsy chemicznej
2.6.2. Neurotransmitery i neuromodulatory
2.6.3. Integracja informacji w neuronie
2.6.4. Kod nerwowy
2.6.5. Sieci neuronalne
2.7. Receptory i czucie
2.7.1. Rodzaje receptorów
2.7.2. Kodowanie informacji czuciowej
2.7.3. Czucie skórne
2.7.4. Receptory mięśniowe
2.7.5. Narząd przedsionkowy i równowaga
2.7.6. Węch
2.7.7. Smak
2.8. Rdzeń kręgowy. Odruchy rdzeniowe
2.8.1. Struktura rdzenia kręgowego
2.8.2. Odruchy rdzeniowe. Łuk odruchowy
2.8.3. Odruch na rozciąganie
2.8.4. Wzajemnie zwrotne unerwienie mięśni. Interneurony Ia hamujące
2.8.5. Odwrócony odruch na rozciąganie. Interneurony Ib hamujące
2.8.6. Odruch zginania i skrzyżowany odruch prostowania
2.9. Pień mózgu. Nerwy czaszkowe
2.9.1. Rdzeń przedłużony
2.9.2. Most
2.9.3. Śródmózgowie
2.10. Móżdżek
2.10.1. Struktura i połączenia móżdżku
2.10.2. Czynność móżdżku
2.11. Międzymózgowie
2.11.1. Wzgórze
2.11.2. Podwzgórze
2.12. Półkule mózgu
2.12.1. Istota biała półkul mózgu
2.12.2. Struktura kory mózgu
2.12.3. Programowanie ruchów dowolnych
2.12.4. Rola jąder podstawnych
2.12.5. Układ limbiczny
2.12.6. Uczenie się i pamięć
2.12.7. Mowa
2.12.8. Specjalizacja półkul mózgu
2.12.9. Elektroencefalografia
2.13. Układ nerwowy autonomiczny
2.13.1. Organizacja i czynność układu współczulnego
2.13.2. Organizacja i czynność układu przywspółczulnego
2.13.3. Podwójne unerwienie narządów wewnętrznych
2.13.4. Organizacja i czynność układu enterycznego
2.13.5. Odruchy autonomiczne
3. FIZJOLOGIA WZROKU
3.1. Wprowadzenie.
3.2. Budowa gałki ocznej
3.3. Układ ruchowy gałki ocznej
3.4. Układ optyczny oka i podstawowe wady refrakcji
3.5. Fizjologia procesu widzenia
3.5.1. Droga bodźca wzrokowego
3.5.2. Widzenie obuoczne
3.5.3. Widzenie barw
3.5.4. Odruchy źreniczne
4. FIZJOLOGIA SŁUCHU
4.1. Wprowadzenie.
4.2. Ucho zewnętrzne
4.3. Ucho środkowe
4.4. Ucho wewnętrzne
5. RYTMY BIOLOGICZNE.
5.1. Definicja rytmu biologicznego
5.2. Rodzaje rytmów
5.3. Zegar biologiczny
5.4. Znaczenie rytmów biologicznych
6. FIZJOLOGIA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH I GŁADKICH
6.1. Ogólna charakterystyka mięśni
6.2. Budowa mięśni szkieletowych
6.2.1. Budowa histologiczna komórki mięśni szkieletowych
6.2.2. Sarkomer
6.3. Pobudliwość mięśni szkieletowych
6.4. Unerwienie mięśni szkieletowych
6.4.1. Jednostka motoryczna
6.4.2. Odnerwienie mięśni szkieletowych
6.4.3. Złacze nerwowo-mięśniowe
6.5. Sprzężenie elektromechaniczne
6.6. Molekularny mechanizm skurczu
6.6.1. \"Ślizgowa\" teoria skurczu
6.7. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych
6.7.1. Podział skurczów ze względu na częstotliwość pobudzeń
6.7.2. Podział skurczów ze względu na rodzaj wykonywanej pracy
6.8. Siła rozwijana przez mięśnie
6.8.1. Wstępne rozciągnięcie mięśnia
6.8.2. Częstotliwość pobudzeń
6.9. Szybkość skracania się mięśnia
6.10. Żrodła energii wykorzystywane podczas czynności skurczowej mięśni szkieletowych
6.11. Rodzaje włókien mięśniowych
6.12. Podstawowe funkcje mięśni szkieletowych
6.13. Mięśnie gładkie
6.13.1. Podział czynnościowy mięśni gładkich
6.13.2. Budowa komórek mięśni gładkich
6.13.3. Pobudliwość mięśni gładkich
6.13.4. Sprzężenie elektromechaniczne
6.13.5. Molekularny mechanizm skurczu
6.13.6. Regulacja aktywności skurczowej mięśni gładkich
6.13.7. Unerwienie mięśni gładkich
6.13.8. Sprzężenie elektrowydzielnicze w złączu nerwowo-mięśniowym w mięśniach gładkich
7. KREW I HEMOSTAZA
7.1. Skład i funkcje krwi
7.1.1. Osocze i jego składniki
7.1.2. Funkcje krwi
7.1.3. Krwinki czerwone
7.1.4. Płytki krwi
7.1.5. Krwinki białe
7.2. Mechanizmy odpornościowe
7.2.1. Odporność nieswoista
7.2.2. Odporność swoista
7.3. Układy grupowe krwi
7.3.1. Układ grupowy AB0
7.3.2. Układ Rh
7.4. Hemostaza
7.4.1. Fazy hemostazy miejscowej
7.4.2. Hemostaza osoczowa
7.4.3. Fibrynoliza
8. FIZJOLOGIA KRĄŻENIA KRWI
8.1. Wprowadzenie
8.2. Serce
8.2.1. Budowa serca
8.2.2. Układ bodźcoprzewodzący
8.2.3. Elektrokardiografia
8.2.4. Cykl pracy serca
8.2.5. Tony serca
8.2.6. Praca serca
8.2.7. Metabolizm serca
8.3. Układ naczyniowy
8.3.1. Budowa ściany naczyń
8.3.2. Unerwienie naczyń
8.3.3. Krążenie duże
8.3.4. Ogólnoustrojowe mechanizmy regulujące ciśnienie tętnicze
8.3.5. Mikrokrążenie
8.3.6. Krążenie narządowe
9. FIZJOLOGIA ODDYCHANIA
9.1. Wprowadzenie
9.2. Główne funkcje układu oddechowego.
9.3. Anatomia czynnościowa układu oddechowego
9.3.1. Jama opłucnej
9.4. Mechanika oddychania
9.4.1. Fazy cyklu oddechowego
9.4.2. Opory w układzie oddechowym
9.5. Objętości i pojemności płuc
9.6. Miejscowe różnice w wentylacji płuc
9.7. Miejscowe różnice w przepływie krwi w płucach
9.8. Stosunek wentylacja/perfuzja w płucach
9.9. Dyfuzja gazów oddechowych w płucach
9.10. Regulacja oddychania
10. PRZEMIANA MATERII. METABOLIZM
10.1. Przemiana materii
10.1.1. Pomiar przemiany materii
10.1.2. Podstawowa przemiana materii (PPM)
10.1.3. Całkowita przemiana materii (CPM)
10.1.4. Współczynnik oddechowy (RQ)
10.1.5. Bilans energetyczny ustroju
10.2. Metabolizm
10.2.1. Węglowodany
10.2.2. Tłuszcze (lipidy)
10.2.3. Białka/aminokwasy
10.2.4. Inne
11. UKŁAD WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
11.1. Wprowadzenie
11.1.1. Rodzaje hormonów
11.1.2. Transport hormonów we krwi
11.1.3. Mechanizmy regulacji wydzielania hormonów
11.1.4. Rytmy wydzielania hormonów
11.1.5. Mechanizmy działania hormonów
11.2. Podwzgórze i przysadka mózgowa
11.2.1. Podwzgórze
11.2.2. Przysadka mózgowa
11.2.3. Nerwowa część przysadki mózgowej
11.3. Tarczyca (gruczoł tarczowy)
11.3.1. Regulacja wydzielania hormonów tarczycy
11.3.2. Działanie hormonów tarczycy
11.3.3. Główne wpływy hormonów tarczycy
11.4. Nadnercza
11.4.1. Warstwa kłębkowata
11.4.2. Warstwa pasmowata
11.4.3. Warstwa siatkowata
11.4.4. Rdzeń nadnerczy
11.5. Gruczoły płciowe
11.5.1. Gonada żeńska (jajnik)
11.5.2. Gonada męska (jadro)
11.6. Wewnątrzwydzielnicza czynność trzustki
11.6.1. Insulina
11.6.2. Glukagon
11.6.3. Somatostatyna
11.6.4. Polipeptyd trzustkowy (PP)
11.7. Hormonalna regulacja metabolizmu wapnia
11.7.1. Parathormon
11.7.2. Kalcytonina
11.7.3. Witamina D
11.8. Inne narządy o czynności wewnątrzwydzielniczej
11.8.1. Erytropoetyna
11.8.2. Peptydy natriuretyczne (sodopędne)
11.8.3. Leptyna
11.8.4. Rezystyna
11.8.5. Adyponektyna
11.8.6. Interleukina 6 (IL-6)
12. FIZJOLOGIA PRZEWODU POKARMOWEGO
12.1. Wprowadzenie
12.2. Motoryka przewodu pokarmowego
12.2.1. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne funkcji motorycznej przewodu pokarmowego
12.2.2. Żucie i połykanie
12.2.3. Motoryka przełyku
12.2.4. Motoryka żołądka
12.2.5. Motoryka jelita cienkiego
12.2.6. Motoryka jelita grubego
12.3. Czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych
12.3.1. Wydzielanie śliny
12.3.2. Wydzielanie żołądkowe
12.3.3. Wydzielanie trzustkowe
12.3.4. Wydzielanie w jelicie cienkim
12.3.5. Trawienie i wchłanianie jelitowe
12.3.6. Wydzielanie i wchłanianie w obrębie jelita grubego
12.4. Wątroba i drogi żółciowe
12.4.1. Budowa wątroby
12.4.2. Pęcherzyk żółciowy
12.4.3. Skład żółci
13. TWORZENIE I WYDALANIE MOCZU. RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA
13.1. Wprowadzenie
13.2. Budowa nerki
13.2.1. Nefron
13.3. Hemodynamika nerki
13.4. Ocena czynności nerek
13.5. Osmolalność i ciężar właściwy moczu
13.6. Wytwarzanie moczu
13.7. Nerkowa regulacja gospodarki elektrolitowej
13.7.1. Sód
13.7.2. Potas
13.7.3. Wapń
13.7.4. Fosforany
13.8. Nerkowy transport substancji nieelektrolitowych
13.8.1. Aminokwasy
13.8.2. Kwas moczowy
13.8.3. Mocznik
13.8.4. Glukoza
13.9. Glukoneogeneza w nerkach
13.10. Endokrynna czynność nerek
13.11. Wydalanie moczu
13.12. Bilans płynów w ustroju
13.13. Równowaga kwasowo-zasadowa
13.13.1. Roztwory buforowe
13.13.2. Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej
13.13.3. Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej
13.13.4. Reabsorpcja wodorowęglanów
13.13.5. Wydalanie jonów wodoru w postaci kwaśności miareczkowej
13.13.6. Wydalanie jonów wodoru przez nerki w postaci jonów amonowych
13.13.7. Układ kostny a równowaga kwasowo-zasadowa
13.13.8. Gospodarka kwasowo-zasadowa
14. TERMOREGULACJA, PODSTAWY DIAGNOSTYKI TERMICZNEJ I TERMIATRII
14.1. Działanie układu termoregulacji - zasady ogólne
14.2. Mechanizm termoregulacji
14.2.1. Reakcje termoregulacyjne
14.3. Zmiany poziomu nastawczego termoregulacji
14.4. Stany termiczne organizmu i ich znaczenie biologiczne
14.4.1. Gorączka
14.4.2. Anapireksja
14.4.3. Hipertermia
14.4.4. Hipotermia
14.5. Termiatria
15. FIZJOLOGIA KOŚCI
16. FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO
16.1. Wprowadzenie
16.2. Ocena wydolności fizycznej
16.2.1. Zdolność do wysiłków tlenowych (aerobowych)
16.2.2. Zdolność do wysiłków beztlenowych (anaerobowych)
16.3. Wpływ wysiłku na ustrój
16.3.1. Układ krążenia
16.3.2. Układ oddechowy
16.3.3. Układ wydzielania wewnętrznego
16.3.4. Metabolizm substratów energetycznych
16.3.5. Przewód pokarmowy
16.3.6. Nerki
SKOROWIDZ