Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera

Dodaj recenzję:
  • Autor: Ernst Mutschler; Gerd Geisslinger; Heyo K. Kroemer; Peter Ruth; Monika Schaefer-Korting
  • Wydawnictwo: MedPharm (Wydawnictwo MedPharm)
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych  (0 szt.)
  • 100,00 zł 89,40 zł

Wydanie II polskie, pod red. Włodzimierza Buczko;
Rok wydania: 2011;
Oprawa miękka;
Ilość stron: 528;
Format: 168x238 mm;
ISBN: 978-83-62283-81-1


Kompendium autorstwa profesora E. Mutschlera od blisko 30 lat jest podstawowym źródłem zdobywania wiedzy z dziedziny farmakologii i toksykologii dla studentów, lekarzy i farmaceutów.Prezentujemy Państwu najnowsze wydanie tego uznanego dzieła. Podręcznik został w pełni zaktualizowany, a jego zwięzła i przystępna forma, liczne ryciny oraz przejrzysty sposób prezentacji umożliwi doskonałe przygotowanie do każdego egzaminu.

 

Kompendium farmakologii i toksykologii jest niezwykle przejrzystym przeglądem współczesnej farmakologii, a wszystkie informacje zostały przekazane w sposób prosty, jasny i zwięzły. Stanowi ono doskonałe uzupełnienie do nauki farmakologii dla studentów oraz osób szkolących się i przygotowujących do egzaminów dyplomowych i specjalizacyjnych.
Postęp badań nad lekami, stałe doskonalenie form farmakoterapii oraz popularność "Farmakologii i toksykologii" Mutschlera i jego współpracowników sprawiły, że w 2008r. ukazało się już dziewiąte wydanie niemieckie, poprawione i uzupełnione, a dwa lata później powstało drugie wydanie polskie. W porównaniu z pierwszym wydaniem, usunięta została znaczna część informacji nieaktualnych, umieszczono natomiast najnowsze dane dotyczące leków i standardów terapeutycznych. Podkreślić należy przede wszystkim przejrzystość formy, w jakiej przedstawiono trudne zagadnienia związane z działaniem leku na ustrój człowieka. Rozległość poruszanej tematyki wpływa, co prawda na objętość podręcznika, ale istnieje czasami potrzeba uzyskania wiadomości nie tylko aktualnych i usystematyzowanych, lecz także podanych w formie niezwykle skondensowanej.

Spis treści:

    A. CZĘŚĆ OGÓLNA
    1. Definicje
    2. Farmkokinetyka
    3. Farmakodynamika
    4. Działania niepożądane leków
    5. Interakcje leków
    6. Farmakogenetyka
    7. Terapia genowa i antysensowna, klonowanie terapeutyczne
    8. Preparaty złożone
    9. Poszukiwanie i badanie nowych leków
    B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
    1. Leki wpływające na układ nerwowy
    2. Hormony i leki stosowane w leczeniu układu hormonalnego
    3. Mediatory (autakoidy, hormony parakrynne)
    4. Leki działające na krew i kład krążenia
    5. Leki działające na układ oddechowy
    6. Leki działające na przewód pokarmowy
    7. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa; leki wpływające na układ moczowo-płciowy
    8. Leki stosowane w leczeniu chorób oczu
    9. Leki dermatologiczne
    10. Witaminy. Pierwiastki śladowe
    11. Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych
    12. Chemioterapia nowotworów złośliwych
    13. Substancje wpływające na układ immunologiczny
    14. Środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej
    C. ZATUCIA
    1. Działy toksykologii
    2. Ogólne postępowanie w zatruciach
    3. Zatrucia specjalne
    Dodatek
    Indeks