• Kompendium traumatologii

  • Producent:PZWL (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)
  • Autor: Damian Jerzy Kusz
  • Kategoria:Rehabilitacja i fizjoterapia
  • W magazynie: 2 szt.
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 48 godzin

Stron:      232
ISBN:     9788320037661
Rok wydania:     2010
Wydanie:     1
Oprawa:     miękka
Format:     A5
Kompendium traumatologiiWysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet
39,48 zł
49,35 zł
Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Tom 1 i 2
208,32 zł
260,40 zł
Wczesne leczenie oparzeń
41,16 zł
51,45 zł
Wady postawy i stóp u dzieci
17,64 zł
22,05 zł
Terapia manualna. Poradnik wykonywania ćwiczeń
47,20 zł
59,00 zł
Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa. Poradnik ilustrowany
82,32 zł
102,90 złJest to nowoczesne, praktyczne i zwięzłe opracowanie z zakresu traumatologii, w którym kompleksowo omówiono standardy postępowania przy najczęściej występujących urazach u dorosłych i dzieci, na miejscu wypadku i w czasie transportu chorego do szpitala, a także podstawowe zasady rehabilitacji w traumatologii. Autorzy uwzględnili współcześnie stosowane podziały, sposoby leczenia oraz standardy postępowania w traumatologii.
Kompendium z pewnością ułatwi przyswajanie wiadomości do ćwiczeń, seminariów i zaliczeń, bądź egzaminów.
Adresowane jest do studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych oraz uczelni wychowania fizycznego, lekarzy nie specjalizujących się w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitantów i pielęgniarek.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Uraz, zaburzenia metaboliczne po urazie, fizjologia zrostu kostnego
Uraz
·         Zamknięte obrażenia tkanek miękkich
·         Rany
·         Skręcenia
·         Zwichnięcia
·         Złamania
Zaburzenia metaboliczne po urazie
·         Wstrząs
Fizjologia zrostu kostnego
3. Uraz wielomiejscowy i wielonarządowy. Postępowanie na miejscu wypadku oraz w czasie transportu chorego do szpitala
Uraz wielomiejscowy
Uraz wielonarządowy (\"politrauma\")
Postępowanie na miejscu wypadku
·         \"Złota godzina\"
·         Standardy postępowania (ABC-DEF-MNO-PR-S)
·         Zasady wstępnego zaopatrzenia ran i złamań na miejscu wypadku
4. Obrażenia czaszkowo-mózgowe
Odmienności i uwarunkowania patogenetyczne
Pomoc przedszpitalna
Pomoc szpitalna
Obrzęk mózgu
Objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
Otwarty uraz czaszkowo-mózgowy
·         Złamanie podstawy czaszki
Zamknięte urazy czaszkowo-mózgowe
·         Wstrząśnienie mózgu
·         Stłuczenie mózgowia
·         Stłuczenie móżdżku
·         Uszkodzenie pnia mózgu
Krwotoki wewnątrzczaszkowe
·         Krwotok podpajęczynówkowy
·         Krwiak nadtwardówkowy
·         Krwiak podtwardówkowy
·         Krwiak wewnątrzmózgowy
Wodniak podtwardówkowy
Pourazowe przetoki płynowe
·         Płynotok nosowy
·         Płynotok uszny
5. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego
Odmienności i uwarunkowania patogenetyczne
Pomoc przedszpitalna
·         Transport chorego po urazie kręgosłupa
Pomoc szpitalna
Złamania stabilne i niestabilne kręgów
Urazowe uszkodzenia szyjnej części kręgosłupa
·         Stłuczenie kręgosłupa
·         Skręcenie stawów międzykręgowych
·         Podwichnięcie i chwilowe zwichnięcie stawów międzykręgowych
·         Złamanie kręgu szczytowego (złamanie Jeffersona)
·         Złamanie zęba kręgu obrotowego
Urazowe uszkodzenia piersiowo-lędźwiowej części kręgosłupa
·         Stłuczenie kręgosłupa
·         Złamania wyrostków poprzecznych
·         Złamania wyrostków kolczystych
·         Złamania kręgów piersiowo-lędźwiowych
·         Kręgozmyk
Urazowe uszkodzenia rdzenia kręgowego
·         Wstrząśnienie rdzenia kręgowego
·         Szok rdzeniowy
6. Obrażenia klatki piersiowej
Odmienności i uwarunkowania patogenetyczne
Pomoc przedszpitalna
Pomoc szpitalna
Stłuczenie ściany klatki piersiowej
Izolowane złamania żeber
Ubytek ściany klatki piersiowej
Złamanie mostka
Wiotka klatka piersiowa
Krwiak opłucnej
Odma opłucnowa
Stłuczenie płuca
Stłuczenie śródpiersia
Rana kłuta i postrzałowa
Obrażenia tchawicy
Tępe urazy serca
Rany serca
Tamponada serca
Obrażenia dużych naczyń
Uraz przełyku
Uszkodzenie przepony
7. Obrażenia miednicy
Odmienności i uwarunkowania patogenetyczne
Pomoc przedszpitalna
Pomoc szpitalna
Podział złamań miednicy
·         Złamanie awulsyjne
·         Złamanie Duverneya
·         Złamanie jednej z gałęzi kości łonowej lub gałęzi kości kulszowej (jedno- i obustronne)
·         Poziome złamanie kości krzyżowej
·         Poziome złamanie kości guzicznej
·         Rozejście spojenia łonowego
·         Złamanie górnej gałęzi kości łonowej i gałęzi kości kulszowej (bądź dolnej gałęzi kości łonowej)
·         Złamanie przezpanewkowe (złamanie Walthera)
·         Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego (ewentualne pionowe złamanie kości krzyżowej lub biodrowej w pobliżu)
·         Podwójne, pionowe złamanie miednicy (złamanie Malgaigne\'a)
Złamania panewki stawu biodrowego
·         Podstawowe (proste) złamania panewki
Zwichnięcie stawu biodrowego
·         Zwichnięcie tylne (biodrowe lub kulszowe)
·         Zwichnięcie przednie (łonowe, zasłonowe, kroczowe, mosznowe)
8. Obrażenia obręczy kończyny górnej i kończyny górnej
Zwichnięcie w stawie mostkowo-obojczykowym
Złamanie obojczyka
Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego
Złamanie łopatki
Zwichnięcie stawu ramiennego
Zerwanie głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
Złamanie bliższego końca kości ramiennej
Złamanie guzka większego kości ramiennej
Złamanie trzonu kości ramiennej
Złamanie dalszego końca kości ramiennej
Zwichnięcie stawu łokciowego
Złamanie wyrostka łokciowego
Złamanie głowy kości promieniowej
Złamanie trzonów kości przedramienia
·         Złamanie trzonu kości łokciowej ze zwichnięciem głowy kości promieniowej (złamanie Monteggia)
·         Złamanie trzonu kości promieniowej ze zwichnięciem w stawie promieniowo-łokciowym dalszym (złamanie Galeazziego)
Złamanie dalszego końca kości promieniowej
Złamanie kości łódeczkowatej
Zwichnięcie kości księżycowatej i okołoksiężycowate
Złamanie kości śródręcza
Złamanie paliczków
Zwichnięcie w stawach międzypaliczkowych
Uszkodzenie ścięgien
9. Obrażenia kończyny dolnej i złamania przeciążeniowe
Złamania bliższego końca kości udowej
·         Złamanie głowy kości udowej
·         Złamanie szyjki kości udowej
·         Złamanie przezkrętarzowe
·         Złamanie podkrętarzowe
Złamanie trzonu kości udowej
Złamania dalszego końca kości udowej
Urazy stawu kolanowego
·         Uszkodzenia łąkotek kolana
·         Uszkodzenia więzadłowe stawu kolanowego
·         Złamanie rzepki
·         Zwichnięcie rzepki
·         Zwichnięcie stawu kolanowego
Złamanie bliższego końca kości piszczelowej
Złamanie trzonów kości goleni
Złamanie dostawowe dalszego końca kości piszczelowej (pilon fracture)
Złamanie kostek goleni
Skręcenie stawu skokowo-goleniowego
Uszkodzenie ścięgna piętowego
Złamanie kości skokowej
Złamanie kości piętowej
Uszkodzenia przedniej części stępu i śródstopia
Uszkodzenia stawów śródstopno-paliczkowych i międzypaliczkowych stopy
Złamania przeciążeniowe
10. Obrażenia występujące u dzieci
Dane epidemiologiczne
Odmienności budowy anatomicznej
Urazy okołoporodowe
Odmienności i uwarunkowania patogenetyczne
Uszkodzenia chrząstki nasadowej
Złamanie typu \"zielonej gałązki\"
Złamanie typu \"wału kostnego\"
Odkształcenie plastyczne
Zwichnięcie stawu łokciowego
Złamanie kości przedramienia
Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej
Urazowe zwichnięcie stawu biodrowego
Złamanie panewki stawu biodrowego
Złamanie bliższego końca kości udowej
Złamanie trzonu kości udowej
Złamanie dalszego końca kości udowej
Złamanie wyniosłości międzykłykciowej
Złamanie guzowatości piszczeli
Złamanie dalszego końca kości piszczelowej
11. Rehabilitacja w traumatologii
Fizjoterapia po urazach u osób w podeszłym wieku
Fizjoterapia po urazach ręki
Fizjoterapia po urazach stopy
Metody kinezyterapeutyczne
Słownik traumatologiczny
Skorowidz