• Leczenie krwią Podręcznik dla studiów medycznych

  • Producent:PZWL (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)
  • Autor:Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk
  • Kategoria:Hematologia
  • W magazynie: 0 szt.
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych

Stron:     120
ISBN:     9788320042412
Rok wydania:     2011
Wydanie:     1
Oprawa:     miękka
Format:     B5
Leczenie krwią Podręcznik dla studiów medycznychSkazy krwotoczne
18,48 zł
23,10 zł
Przetaczanie krwi
32,40 zł
36,00 zł
Pediatric Hematology and Oncology (wysyłka w ciągu 2 tygodni)
309,75 zł
309,75 zł
Pediatric Hematology and Oncology (wysyłka w ciągu 2 tygodni)
649,95 zł
649,95 zł
Onkologia i hematologia dziecięca.t 1-2
326,76 zł
408,45 zł
Molecular Pathology of Hematolymphoid Diseases
540,75 zł
540,75 złPublikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu krwiolecznictwa. Omawia zasady postępowania w trakcie przetaczania krwi i jej preparatów. Przedstawia podstawowe wiadomości dotyczące zapobiegania i leczenia powikłań poprzetoczeniowych. Uwzględnia także aspekty prawne transfuzji, historię krwiolecznictwa, preparatykę i przechowywanie krwi oraz popularyzuje honorowe krwiodawstwo.
Zakres tematyczny publikacji obejmuje program wykładów z krwiolecznictwa (program nauczania pielęgniarstwa chirurgicznego na poziomie licencjackim) oraz kursów kwalifikacyjnych, na których w module ogólnozawodowym uwzględniono leczenie krwią.
Każdy rozdział kończy zestaw pytań sprawdzających, natomiast na końcu podręcznika umieszczono Słownik pojęć tematycznych, w którym wyjaśniono terminy zawarte w tekście, i wykaz literatury uzupełniającej.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów oraz absolwentów wydziałów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego, pragnących pogłębić wiedzę na temat leczenia krwią, a także dla uczestników wielu kursów podyplomowych


Spis treści

1.    Budowa i rola krwi w organizmie człowieka
1.1.    Osocze krwi
1.2.    Elementy upostaciowane krwi       
Pytania sprawdzające
2.      Rys historyczny krwiolecznictwa na świecie i w Polsce
2.1.   Początki nowej ery krwiolecznictwa           
2.2.   Rozwój krwiolecznictwa w Polsce
Pytania sprawdzające
3.      Struktura i organizacja służby krwi w Polsce
Pytania sprawdzające
4.      Podstawy prawne przetaczania krwi przez pielęgniarkę i ratownika medycznego
Pytania sprawdzające
5.      Badania serologiczne krwi
4.1.   Układy grupowe krwinek czerwonych
4.2.   Pobieranie krwi do badań serologicznych
Pytania sprawdzające
6.      Wskazania do przetaczania krwi i preparatów z niej otrzymywanych -
5.1.   Wskazania do stosowania krwi i jej składników     
5.2.   Wskazania do stosowania preparatów otrzymywanych z krwi
Pytania sprawdzające
7.      Charakterystyka preparatów otrzymywanych z krwi
6.1.   Krew pełna
6.2.   Preparaty komórkowe
6.3.   Preparaty osoczowe
Pytania sprawdzające
8.      Zasady przetaczania krwi i preparatów z niej otrzymywanych
Pytania sprawdzające
9.      Powikłania poprzetoczeniowe - zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie
9.1.   Wczesne powikłania poprzetoczeniowe
9.2.   Późne powikłania poprzetoczeniowe
Pytania sprawdzające
10.  Pilna transfuzja w nagłych przypadkach
10.1.   Kliniczna ocena ubytku krwi krążącej
10.2.   Wstrząs hipowolemiczny
10.3.   Postępowanie w przypadku krwotoku
10.4.   Zasady przetaczania krwi w nagłych przypadkach
10.5.   Karta identyfikacyjna grupy krwi (krew-karta)
10.6.   Zapobieganie utracie krwi oraz transfuzjom
Pytania sprawdzające
11.  Autotransfuzja
11.1.   Autotransfuzja z wykorzystaniem krwi wynaczynionej do pola operacyjnego i jam ciała
11.2.   Autotransfuzja planowana przedoperacyjna
11.3.   Autotransfuzja z pobraniem krwi i jednoczesnym jej rozcieńczeniem (hemodylucja)
Pytania sprawdzające
12.   Charakterystyka preparatów krwiozastępczych
      12.1.   Środki zastępcze osocza 12.2.   Preparaty mające zdolność odwracalnego wiązania tlenu
Pytania sprawdzające
13.   Metody pobierania krwi od dawców
13.1.   Metoda konwencjonalna
13.2.   Metody plazmaferezy
13.3.   Metody cytaferezy
13.4.   Aferezy lecznicze
Pytania sprawdzające
14.   Preparatyka krwi i jej przechowywanie
14.1.   Transport krwi i jej przechowywanie
14.2.   Preparatyka krwi
Pytania sprawdzające
15.   Co to jest „sztuczna krew\"?
Pytania sprawdzające
16.   Znaczenie ruchu honorowego krwiodawstwa
16.1.   Zasady honorowego krwiodawstwa
16.2.   Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne
Pytania sprawdzające
Słownik pojęć tematycznych
Literatura uzupełniająca
Skorowidz