• Padaczka. Aspekty behawioralne w teorii i praktyce

  • Producent:CZELEJ (Wydawnictwo CZELEJ)
  • Autor:Steven C. Schachter, Gregory L. Holmes
  • Kategoria:Neurologia
  • W magazynie: 0 szt.
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych

Autorzy: Steven C. Schachter, Gregory L. Holmes, Dorothee G.A. Kasteleijn-Nolst Trenite

Redakcja naukowa wydania polskiego: Sergiusz Jóźwiak

ISBN: 978-83-7563-041-1

Stron: 520

Format: A4

Oprawa: twarda

 

Rok wydania: 2009
Padaczka. Aspekty behawioralne w teorii i praktyceZastosowanie ultrasonografii w blokadach nerwów obwodowych
108,00 zł
120,00 zł
Zarys psychiatrii
40,50 zł
45,00 zł
Zaburzenia świadomości u dzieci. Wybrane zagadnienia
26,10 zł
29,00 zł
Zaburzenia oddychania w czasie snu
71,10 zł
79,00 zł
ywienie w stwardnieniu rozsianym
20,70 zł
23,00 zł
ywienie w migrenowych bólach głowy
17,10 zł
19,00 zł
Opis:

Dziś celem terapii jest już nie tylko odpowiednie leczenie padaczki i kontrola napadów, ale również minimalizowanie wszystkich jej negatywnych konsekwencji, zarówno medycznych, jak i tych psychospołecznych. Aby proces leczenia był skuteczny, lekarz powinien zrozumieć pacjenta nie tylko poprzez wyniki badań diagnostycznych, ale brać pod uwagę jego zachowania i emocje, które współtowarzyszą chorobie.

Znakomici autorzy książki, światowi eksperci w dziedzinie leczenia epilepsji, są gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego publikacji. Wskazują oni, jak ogromny jest wpływ czynników środowiskowych i społecznych na częstość i ekspresję napadów padaczkowych. Przedstawiają mechanizmy padaczki i powiązane z nią zachowania z punktu widzenia neurologów, behawiorystów, neuropsychiatrów i neuropsychologów. W publikacji ujęto nie tylko informacje dotyczące dorosłych chorych na padaczkę, ale również dzieci i młodzieży.


Spis treści:


PODSTAWY NAUKOWE

I. Modele zwierzęce
1. Korelacja między zachowaniem a napadami padaczkowymi w zwierzęcych modelach padaczki.
2. Wpływ środowiska i czynników społecznych w modelach zwierzęcych padaczki.
3. Modele zwierzęce zaburzeń nastroju: rozniecanie jako model progresji choroby afektywnej.
4. Efekty poznawcze i afektywne napadów padaczkowych: zwierzęta niedojrzałe w okresie rozwoju.
5. Efekty poznawcze i behawioralne napadów padaczkowych: zwierzęta dorosłe.
6. Działanie leków przeciwpadaczkowych na funkcje poznawcze.

II. Podstawowe mechanizmy padaczki i zachowania
7. Rola powstawania rozgałęzień i plastyczności w epileptogenezie i zachowaniu.
8. Regulacja pobudliwości neuronów w ciałach migdałowatych i zaburzenia zachowania emocjonalnego.
9. Symulacja komputerowa padaczki: implikacje w odniesieniu do szerzenia się napadów i dysfunkcji behawioralnej.

DOŚWIADCZENIA KLINICZNE

III. Napady i zachowanie
10. Neuroetologia i semiologia napadów.
11. Neuropsychologiczne konsekwencje napadów padaczkowych.
12. Napady i świadomość.
13. Zjawiska ponapadowe w padaczce.
14. Behawioralne aspekty niedrgawkowego stanu padaczkowego.
15. Padaczki odruchowe.
16. Czynniki behawioralne torujące występowanie napadów.
17. Zachowania imitujące napady u pacjentów z padaczką przebywających w zakładach opieki medycznej.

IV. Funkcje neuropsychologiczne
18. Zaburzenia pamięci i ich obecność w padaczce.
19. Funkcje poznawcze.
20. Atypowa organizacja funkcji mowy w padaczce.
21. Międzynapadowe funkcje percepcyjne.
22. Neuropsychologiczne aspekty padaczki płata czołowego.
23. Przetwarzanie informacji społecznych i emocjonalnych.

V. Neuropsychologiczne i behawioralne zaburzenia u pacjentów z padaczką
24. Klasyfikacja zaburzeń neuropsychiatrycznych w padaczce.
25. Zaburzenia nastroju w padaczce: dwa typy zaburzeń o wspólnych mechanizmach patogennych.
26. Międzynapadowe zaburzenia dysforyczne.
27. Padaczka i lęk.
28. Akty gryzienia jako model agresji związanej z napadami.
29. Psychozy i forsowana normalizacja.
30. Mechanizmy warunkowania, technologia behawioralna i kontekstualna terapia behawioralna.
31. Padaczka i zaburzenia osobowości.
32. Zaburzenia zachowania pochodzenia czołowego.
33. Neurofizjologiczne wykładniki zaburzeń psychiatrycznych i ich potencjalne zastosowanie w padaczce.

VI. Wpływ leczenia na nastrój i funkcje neuropsychologiczne osób dorosłych
34. Procesy poznawcze.
35. Nastrój.

VII. Leczenie operacyjne
36. Leczenie operacyjne padaczki – ocena przedoperacyjna.
37. Neuropsychologiczne efekty operacyjnego leczenia padaczki u dzieci.
38. Neuropsychologiczne skutki operacyjnego leczenia padaczki u osób dorosłych.
39. Psychiatryczne odległe wyniki leczenia operacyjnego padaczki u dorosłych.
40. Wskaźniki przystosowania społecznego i wyniki operacyjnego leczenia padaczki.
41. Mit niemej kory i tkanka epileptogenna: implikacje dla padaczki płata skroniowego.

VIII. Padaczka dziecięca i młodzieńcza
42. Behawioralne aspekty dziecięcych zespołów padaczkowych.
43. Psychiatryczne aspekty padaczki u dzieci.
44. Efekty behawioralne i psychiatryczne u pacjentów ze złożoną niepełnosprawnością.
45. Czynniki rodzinne a psychopatologia dzieci z padaczką.
46. Uczenie się i zachowanie: funkcje neuropoznawcze u dzieci.
47. Zespół Landaua‑Kleffnera oraz padaczka z ciągłymi wyładowaniami zespołów iglica‑fala w czasie snu wolnofalowego.
48. Efekty oddziaływań leków przeciwpadaczkowych na współwystępujące zaburzenia psychiczne i behawioralne u dzieci i nastolatków.
49. Kompetencje społeczne.
50. Osiągnięcia szkolne.
51. Interwencje psychospołeczne w padaczce dziecięcej i młodzieńczej.

IX. Inne zaburzenia związane z padaczką oddziałujące na zachowanie, nastrój i procesy poznawcze.
52. Psychogenne napady rzekomopadaczkowe: przegląd badań.
53. Próby kliniczne leczenia psychogennych napadów rzekomopadaczkowych.
54. Malformacje korowe.
55. Schorzenia wynikające z nieprawidłowej budowy chromosomów.
56. Autyzm.
57. Zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi.
58. Migrena u dzieci; związek z zaburzeniami snu i zaburzeniami psychicznymi.
59. Migrena u dorosłych.
60. Guzy mózgu u dzieci.
61. Guzy mózgu u dorosłych.
62. Sen.

X Podsumowanie
63. Implikacje historyczne i perspektywy na przyszłość.