• Anatomia człowieka. Repetytorium

  • Producent:PZWL (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)
  • Autor:Ryszard Aleksandrowicz, Bogdan Ciszek, Krzysztof Krasucki
  • Kategoria:Anatomia
  • W magazynie: 0 szt.
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych

Rok wydania: 2014
Stron: 740
ISBN: 9788320048032
Wydanie: 1
Oprawa: twarda
Format: B5

Anatomia człowieka. RepetytoriumZarys anatomii człowieka
108,36 zł
135,45 zł
Szyja i głowa
23,63 zł
26,25 zł
Ross & Wilson Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby ćwiczenia
39,60 zł
44,00 zł
Ross & Wilson Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby
108,90 zł
121,00 zł
Radiologia przewodu pokarmowego
43,47 zł
48,30 zł
Radiologia naczyniowa i interwencyjna Przypadki kliniczne
138,60 zł
154,00 złRepetytorium z "Bochenka" to sktócona forma najlepszego i najdokładniejszego podręcznika -  pięciotomowej ,,Anatomii człowieka” Adama Bochenka i Michała Reichera. Reprezentujący trzy pokolenia anatomów - autorzy - usystematyzowali i zebrali w jedną całość najważniejsze zagadnienia z zakresu anatomii. W efekcie powstał zaktualizowany podręcznik, który dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego będzie niezastąpiony do powtórki materiału, a dla studentów innych kierunków medycznych – podstawowy do nauki anatomii człowieka. 

SPIS TREŚCI
1. OSTOLOGIA
Anatomia jako nauka i jej stosunek do nauk pokrewnych 
Plan budowy ciała ludzkiego
Układy narządów
Okolice ciała
Osie i płaszczyzny ciała
Osteologia z arthrologią 
Wprowadzenie do osteologii
Kręgosłup
Połączenia kręgosłupa, połączenia kręgosłupa z czaszką, ogólna mechanika i czynność kręgosłupa
Kościec klatki piersiowej
Kości kończyny górnej
Obojczyk i łopatka
Kość ramienna
Kościec przedramienia
Kości ręki
Połączenia w obrębie obręczy kończyny górnej
Staw ramienny
Staw łokciowy
Połączenia kości przedramienia
Połączenia w obrębie ręki
Obręcz kończyny dolnej
Kość udowa i rzepka
Kości goleni
Kościec stopy
Staw biodrowy
Staw kolanowy
Połączenia kości goleni, stawy stopy
Budowa ogólna czaszki
Kości części mózgowej czaszki
Kości czaszki twarzowej
Połączenia kości czaszki
Doły i jamy czaszki
2. MIOLOGIA
Ogólna budowa mięśni
Budowa makroskopowa mięśni
Naczynia i nerwy mięśni
Narządy pomocnicze mięśni
Podział mięśni
Mięśnie grzbietu
Mięśnie klatki piersiowej
Mięśnie brzucha
Mięśnie szyi
Mięśnie głowy
Mięśnie kończyny górnej
Mięśnie obręczy kończyny górnej
Mięśnie ramienia
Mięśnie przedramienia
Krótkie mięśnie ręki
Mięśnie kończyny dolnej
Mięśnie obręczy kończyny dolnej
Mięśnie uda
Mięśnie goleni
Krótkie mięśnie stopy
3. TRZEWA
Układ trawienny
Jama ustna
Ogólna budowa jamy ustnej
Zęby
Gruczoły jamy ustnej
Język i okolica podjęzykowa
Podniebienie
Gardło
Przełyk
Otrzewna
Żołądek
Jelito cienkie
Jelito grube
Wątroba
Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe
Układ oddechowy
Nos zewnętrzny i przedsionek nosa
Jama nosowa
Krtań
Tchawica i oskrzela główne
Płuca
Opłucna
Śródpiersie
Układ moczowo-płciowy
Narządy moczowe
Nerki
Drogi odprowadzające mocz
Moczowód
Pęcherz moczowy
Narządy płciowe
Narządy płciowe męskie i droga plemnika
Jądro
Najądrze
Nasieniowód
Pęcherzyki nasienne
Moszna i powrózek nasienny
Prącie
Cewka moczowa męska i jej gruczoły
Narządy płciowe żeńskie i droga jaja
Jajnik
Jajowód
Macica
Pochwa
Cewka moczowa żeńska
Narządy płciowe żeńskie zewnętrzne
Dno miednicy
Układ wewnątrzwydzielniczy
Grasica
Gruczoł tarczowy
Gruczoły przytarczyczne
Nadnercza
Ciałka przyzwojowe
Szyszynka i przysadka
4. UKŁAD NACZYNIOWY
Wstęp
Krew i chłonka (limfa)
Narządy budowy i rozkładu składników morfotycznych krwi i chłonki
Szpik kostny 
Narządy chłonne
Śledziona
Układ sercowo-naczyniowy
Serce
Wiadomości ogólne o naczyniach krwionośnych
Układ naczyń tętniczych
Tętnice krążenia małego
Tętnice krążenia wielkiego
Tętnice głowy i szyi
Tętnice kończyny górnej
Tętnice tułowia
Gałęzie aorty piersiowej i brzusznej
Tętnice kończyny dolnej i miednicy
Krążenie płodowe 
Układ naczyń żylnych 
Żyły krążenia małego 
Żyły krążenia wielkiego
Żyły głowy i szyi
Żyły kończyny górnej 
Żyły klatki piersiowej i kręgosłupa 
Żyły kończyny dolnej 
Żyły brzucha i miednicy
Układ naczyń chłonnych 
Główne pnie chłonne
Układ chłonny głowy i szyi
Układ chłonny kończyny górnej
Układ chłonny klatki piersiowej
Naczynia i węzły chłonne brzucha i miednicy
Naczynia i węzły chłonne kończyny dolnej
5. UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY
Podstawowe pojęcia
Podział układu nerwowego
Ośrodki i drogi nerwowe
Rdzeń kręgowy
Mózgowie
Powierzchnia górno-boczna mózgowia
Przekrój mózgowia w płaszczyźnie pośrodkowej
Komory mózgowia
Wymiary i masa mózgowia
Podział ontogenetyczny mózgowia
Rdzeń przedłużony. Most
Móżdżek. Komora czwarta.
Śródmózgowie
Międzymózgowie
Kresomózgowie
Główne drogi czuciowe i ruchowe
Drogi somatosensoryczne
Droga wzrokowa
Droga słuchowa 
Droga smakowa
Droga węchowa
Drogi ruchowe 
Naczynia ośrodkowego układu nerwowego
Naczynia rdzenia kręgowego
Naczynia mózgowia
Opony rdzenia kręgowego i mózgowia
6. UKŁAD NERWOWY OBWODOWY
Nerwy rdzeniowe
Splot szyjny
Splot ramienny
Nerwy długie splotu ramiennego
Nerwy międzyżebrowe
Splot lędźwiowo-krzyżowy
Splot lędźwiowy
Gałęzie krótkie splotu lędźwiowego
Gałęzie długie splotu lędźwiowego
Splot krzyżowy
Gałęzie krótkie splotu krzyżowego
Gałęzie długie splotu krzyżowego
Segmentalne unerwienie skóry tułowia
Segmentalne unerwienie skóry kończyn
Nerwy czaszkowe
Grupy nerwów czaszkowych
Nerwy czaszkowe i nerwy rdzeniowe
Położenie zwojów
Nerwy końcowe
Nerwy narządów zmysłów
Nerwy węchowe (I)
Nerw wzrokowy (II)
Nerw przedsionkowo-ślimakowy (VIII)
Nerwy mięśni gałki ocznej
Nerw okoruchowy (III)
Nerw bloczkowy (IV)
Nerw odwodzący (VI)
Nerwy łuków skrzelowych (gardłowych)
Nerw trójdzielny (V)
Nerw twarzowy (VII)
Nerw językowo-gardłowy (IX)
Nerw błędny (X)
Nerw dodatkowy (XI)
Nerw mięśni języka
Nerw podjęzykowy (XII)
7. UKŁAD NERWOWY AUTONOMICZNY
Układ współczulny 
Układ przywspółczulny
8. POWŁOKA WSPÓLNA
Skóra
Naskórek
Skóra właściwa
Tkanka podskórna
Tkanka podskórna
Włosy
Gruczoły skóry
Sutek
Paznokcie
9. NARZĄDY ZMYSŁÓW
Narządy czucia powierzchniowego
Narządy czucia głębokiego
Narząd smaku
Narząd powonienia
Narząd przedsionkowo-ślimakowy
Ucho środkowe
Ucho zewnętrzne
Ucho wewnętrzne
Narząd wzroku
Gałka oczna
Ściana gałki ocznej
Błona środkowa
Błona zewnętrzna
Błona wewnętrzna
Nerw wzrokowy
Zawartość gałki ocznej
Narządy dodatkowe oka 
Mięśnie gałki ocznej
Skorowidz