• Nadciśnienie tętnicze a nerki. Kontrowersje wokół nefropatii nadciśnieniowej

  • Producent:Termedia
  • Autor:(red.) Jacka Rysz i Macieja Banach
  • Kategoria:Nefrologia
  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 48 godzin

Format: B5 
Liczba stron: 268 
Oprawa miękka
Pobierz spis treści
Wydawnictwo Termedia
ISBN: 978-83-62138-86-9
Rok wydania: 2012
Format: B5 
Liczba stron: 268
Oprawa miękka
ISBN: 978-83-62138-86-9
Rok wydania: 2012
Nadciśnienie tętnicze a nerki. Kontrowersje wokół nefropatii nadciśnieniowejWybrane zagadnienia z nefrologii dziecięcej
41,16 zł
51,45 zł
Przewlekłe choroby nerek
24,36 zł
30,45 zł
Podręcznik dializoterapii
92,61 zł
102,90 zł
Ostra niewydolność nerek
63,00 zł
78,75 zł
Nowotwory i torbiele nerek
41,16 zł
51,45 zł
Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek. Poradnik dla pielęgniarek
18,48 zł
23,10 złEpidemia przewlekłej choroby nerek jest faktem. U podstaw tego zjawiska leżą procesy demograficzne i choroby cywilizacyjne. Jednym z zasadniczych wyzwań stojących przed lekarzami jest szybkie rozpoznanie i skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego. Z tym wiąże się także skuteczne zapobieganie powikłaniom nadciśnienia – czyli subklinicznym uszkodzeniom narządowym, na co szczególnie zwraca się uwagę od czasu ogłoszenia uaktualnionych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w październiku 2009 r. Progresja uszkodzenia nerek w nadciśnieniowej chorobie nerek doprowadza z czasem do schyłkowej niewydolności tych narządów. Co więcej, coraz częściej to właśnie nadciśnienie jest przyczyną niewydolności nerek. Jednak dzięki wczesnej diagnozie i skutecznemu leczeniu nadciśnienia tętniczego można skutecznie zapobiegać temu niepożądanemu zjawisku i/lub wydłużyć czas do wystąpienia uszkodzenia nerek w przebiegu nadciśnienia. Aby jednak to nastąpiło, nadal aktualna jest konieczność poznania odpowiedzi na wiele ważnych pytań – między innymi o to, jak skutecznie wcześnie rozpoznawać uszkodzenie nerek u chorych 
z nadciśnieniem; które biomarkery (stare i nowe) są najskuteczniejsze; jakie powinny być docelowe wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów z niewydolnością nerek oraz które grupy leków (i ich kombinacje bądź preparaty złożone) są najskuteczniejsze w terapii tej grupy chorych.
Monografia oddawana w Państwa ręce jest próbą podsumowania aktualnego stanu wiedzy o nadciśnieniowej chorobie nerek.
Epidemia przewlekłej choroby nerek jest faktem. U podstaw tego zjawiska leżą procesy demograficzne i choroby cywilizacyjne. Jednym z zasadniczych wyzwań stojących przed lekarzami jest szybkie rozpoznanie i skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego. Z tym wiąże się także skuteczne zapobieganie powikłaniom nadciśnienia – czyli subklinicznym uszkodzeniom narządowym, na co szczególnie zwraca się uwagę od czasu ogłoszenia uaktualnionych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w październiku 2009 r. Progresja uszkodzenia nerek w nadciśnieniowej chorobie nerek doprowadza z czasem do schyłkowej niewydolności tych narządów. Co więcej, coraz częściej to właśnie nadciśnienie jest przyczyną niewydolności nerek. Jednak dzięki wczesnej diagnozie i skutecznemu leczeniu nadciśnienia tętniczego można skutecznie zapobiegać temu niepożądanemu zjawisku i/lub wydłużyć czas do wystąpienia uszkodzenia nerek w przebiegu nadciśnienia. Aby jednak to nastąpiło, nadal aktualna jest konieczność poznania odpowiedzi na wiele ważnych pytań – między innymi o to, jak skutecznie wcześnie rozpoznawać uszkodzenie nerek u chorych z nadciśnieniem; które biomarkery (stare i nowe) są najskuteczniejsze; jakie powinny być docelowe wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów z niewydolnością nerek oraz które grupy leków (i ich kombinacje bądź preparaty złożone) są najskuteczniejsze w terapii tej grupy chorych.Monografia oddawana w Państwa ręce jest próbą podsumowania aktualnego stanu wiedzy o nadciśnieniowej chorobie nerek.


Część I. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE PIERWOTNE 
1. Nadciśnienie tętnicze jako czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 
2. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego. Czy coś się zmieniło w ostatnich latach? 
3. Rola nerek w patogenezie nadciśnienia tętniczego pierwotnego 
4. Aktualne wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami nerek 
5. Centralne ciśnienie tętnicze. Wpływ na wybór leczenia hipotensyjnego. Czy znajdzie zastosowanie w codziennej praktyce? 
6. Nadciśnienie tętnicze oporne – przyczyny i wytyczne postępowania 
7. Nerki a aktywność układu współczulnego – denerwacja jako nowa możliwość zabiegowego leczenia opornego nadciśnienia tętniczego 
Część II. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE A NERKI 
Część IIA. NEFROPATIA NADCIŚNIENIOWA 
1. Epidemiologia nadciśnieniowej choroby nerek 
2. Uszkodzenie nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego – patogeneza nefropatii nadciśnieniowej 
3. Wpływ pierwotnego nadciśnienia, nefropatii nadciśnieniowej i chorób nerek na rozwój miażdżycy 
4. Kryteria rozpoznawania i przebieg kliniczny nefropatii nadciśnieniowej 
5. Docelowe wartości ciśnienia tętniczego u chorych na nefropatię nadciśnieniową 
6. Nefroprotekcyjne działanie leków hipotensyjnych 
7. Zasady postępowania w nefropatii nadciśnieniowej 
8. Powikłania sercowo-naczyniowe w nefropatii nadciśnieniowej 
Część IIB. CHOROBY NEREK A NADCIŚNIENIE 
1. Nadciśnienie złośliwe a nerki 
2. Nadciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe 
3. Nadciśnienie tętnicze u pacjentów dializowanych – odmienności kliniczne i postępowanie 
4. Nadciśnienie tętnicze u chorych po przeszczepieniu nerki