• Testy spiroergometryczne w praktyce klinicznej

  • Producent:PZWL (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)
  • Autor:Ewa Straburzyńska-Migaj, Hubert Popiak
  • Kategoria:Medycyna kliniczna
  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 48 godzin

ISBN:     9788320040081
Rok wydania:     2010
Wydanie:     1
Oprawa:     miękka
Format:     B5
Testy spiroergometryczne w praktyce klinicznejUltrasonografia. Seria Diagnostyka Obrazowa Przypadki Kliniczne
134,10 zł
149,00 zł
Ultrasonografia doplerowska. Zastosowanie kliniczne. Tom 1 i tom 2
169,20 zł
188,00 zł
Tomografia komputerowa. Zastosowanie kliniczne
120,60 zł
134,00 zł
Rezonans magnetyczny w praktyce klinicznej
138,60 zł
154,00 zł
Psychologia kliniczna. T. 2
35,91 zł
39,90 zł
Psychologia kliniczna. T. 1
35,91 zł
39,90 złBadania spiroergometryczne są powszechnie wykonywanie na całym świecie jako podstawowe badanie w ocenie chorych z niewydolnością serca.
W sposób zwięzły i nowoczesny przedstawiono wiadomości dotyczące techniki wykonywania badania, wskazania i interpretację wyników na podstawie piśmiennictwa i bogatego doświadczenia autorki.
Publikacja adresowana do kardiologów, pulmonologów, internistów, specjalistów medycyny sportowej i rehabilitacji oraz fizjoterapeutów.


Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp
Fizjologiczne podstawy testów wysiłkowych
Mięśnie
Metabolizm substratów energetycznych podczas wysiłku fizycznego
Układ krążenia
Układ oddechowy
Wydolność fizyczna
Zasady prowadzenia testu spiroergometrycznego
Bezpieczeństwo spiroergometrii
Warunki prowadzenia badań (pracownia, personel)
Metodyka obciążania wysiłkiem
Sposoby obciążania wysiłkiem
Protokóły badań spiroergometrycznych
Systemy do analizy gazów oddechowych
Przygotowanie pacjenta
Wykonanie CPET
Spirometria
Wykonanie badania
Podstawowe parametry spirometrii
Najważniejsze parametry testu spiroergometrycznego
Zużycie tlenu (VO2)
Moc tlenowa (VO2/WR)
Kinetyka VO2 po zakończeniu wysiłku
Eliminacja dwutlenku węgla (VCO2)
Współczynnik wymiany oddechowej (RER)
Próg beztlenowy, próg wentylacyjny (AT, VAT)
Wyznaczanie progu beztlenowego
Pojemność minutowa serca (CO)
Częstotliwość rytmu serca (HR)
Puls tlenowy (VO2/HR)
Ciśnienie tętnicze
Wentylacja (VE)
Równoważnik wentylacyjny VO2 i VCO2 (VE/VO2, VE/VCO2)
Ciśnienia CO2 i O2 w powietrzu końcowowydechowym (PETO2 i PETCO2)
Stosunek fizjologicznej przestrzeni martwej do objętości oddechowej (VD/VT)
Wskaźnik wzmożonej wentylacji wysiłkowej (VE/VCO2 slope)
Wskaźnik wydajności zużycia tlenu (OUES)
Zasady interpretacji wyników testu spiroergometrycznego
Interpretacja wyników CPET na podstawie wykresów Wassermana
Panel wykresów ilustrujących wydolność fizyczną i czynność układu krążenia
Panel wykresów ilustrujących sprawność wentylacji
Panel wykresów ilustrujących sprawność wymiany gazowej
Inne parametry CPET
Współczynnik wydajności zużycia tlenu (OUES)
Wskaźnik chronotropowy (CI)
Powysiłkowe zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (HRR)
Algorytmy oceny CPET
Ocena wysiłku włożonego przez badanego w czasie CPET
Raport końcowy
Zastosowanie testu spiroergometrycznego w wybranych sytuacjach klinicznych
Otyłość
Niewydolność serca
Ocena stopnia intensywności wysiłku
Ocena szczytowego zużycia tlenu (peak VO2)
Wentylacyjny próg anaerobowy (VAT)
Współczynnik wymiany gazowej (RER)
Indeksowany peak VO2
Zaburzenia wentylacji u chorych z niewydolnością serca
Wskaźnik wzmożonej wentylacji wysiłkowej - VE/VCO2 slope
Ciśnienie końcowowydechowe CO2 (PETCO2)
Wentylacja oscylacyjna
Wskaźnik wydajności zużycia tlenu (OUES)
Wskaźniki złożone
Podsumowanie
Kardiomiopatia przerostowa
Niedokrwienie mięśnia serca
Chorzy ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem
CPET w rehabilitacji kardiologicznej
Określanie intensywności treningu na podstawie wyników testu spiroergometrycznego
Określanie intensywności treningu na podstawie maksymalnej częstotliwości rytmu serca podczas testu wysiłkowego
Określanie intensywności treningu na podstawie rezerwy częstości serca podczas testu wysiłkowego
Określanie intensywności treningu na podstawie wielkości maksymalnego obciążenia podczas testu wysiłkowego
Określanie intensywności treningu na podstawie subiektywnej oceny ciężkości wysiłku (RPE)
Określanie intensywności treningu u osób z objawami choroby
Różnicowanie sercowo- i płucnopochodnej przyczyny duszności i/lub obniżonej tolerancji wysiłku


Przypadki kliniczne

Przypadek 1. Zdrowy mężczyzna, badanie na cykloergometrze i bieżni
Przypadek 2. Sportowiec
Przypadek 3. Zdrowa kobieta
Przypadek 4. Pacjent z kardiomiopatią alkoholową przed okresem abstynencji i po nim
Przypadek 5. Pacjent z kardiomiopatią rozstrzeniową przed umiarowieniem przewlekłego migotania przedsionków i po nim
Przypadek 6. Pacjent z chorobą nadciśnieniową serca z migotaniem przedsionków
Przypadek 7. Pacjent z chorobą wieńcową w okresie niewydolności serca
Przypadek 8. Pacjent z przewlekłą niewydolnością serca i otyłością
Przypadek 9. Pacjent z przewlekłą niewydolnością serca przed wszczepieniem układu do stymulacji resynchronizującej (CRT) i po wszczepieniu CRT
Przypadek 10. Pacjentka z kardiomiopatią rozstrzeniową i POChP
Przypadek 11. Pacjent z POChP, sarkoidozą i pylicą płuc w okresie nadciśnienia płucnego
Przypadek 12. Pacjent z POChP i rozedmą pęcherzową płuc
Przypadek 13. Pacjent z mukowiscydozą
Przypadek 14. Pacjent z kardiomiopatią przerostową
Przypadek 15. Pacjent z kardiomiopatią przerostową z ponadprzeciętną tolerancją wysiłku
Przypadek 16. Pacjentka z kardiomiopatią przerostową z nieprawidłową odpowiedzią ciśnienia tętniczego