Standardy opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej

Dodaj recenzję:
  • Autor: Red: Mroczkowska Renata, Serzysko Bogusława, Szkutnik Małgorzata
  • Wydawnictwo: PZWL (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 48 godzin  (1 szt.)
  • 99,00 zł 89,10 zł

Wydawca: PZWL;
Oprawa: Miękka;
Format: 16.5x23.5cm;
Liczba stron: 364;
Rok wydania: 2016;
Ciężar: 0,586 kg;
ISBN: 978-83-200-5080-6

Opis:

Nowoczesna publikacja z zakresu anestezjologii oraz opieki nad chorymi poddawanymi różnym typom znieczulenia. Zawiera praktyczną i współczesną wiedzę z zakresu pielęgnowania chorych z uwzględnieniem najnowszych standardów pielęgniarskiej opieki anestezjologicznej.
Książka niezbędna do doskonalenia umiejętności praktycznych w anestezjologicznej opiece pielęgniarskiej na różnych etapach kształcenia - w codziennej praktyce na oddziałach intensywnej terapii, blokach operacyjnych oraz oddziałach chirurgii jednego dnia, a także podczas studiów pielęgniarskich.

 

Spis treści:


ROZDZIAŁ 1. ZADANIA I KOMPETENCJE ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO W PRZYGOTOWANIU PACJENTA DO PROCEDUR HEMODYNAMICZNYCH
1.1. Diagnostyka inwazyjna w chorobach serca
1.2. Wybrane zabiegi terapeutyczne wykonywane drogą przeznaczyniową
1.3. Interwencje kardiologiczne u dzieci
1.4. Wsparcie hemodynamiczne i krążenie zewnątrzustrojowe
1.5. Główne powikłania w kardiologii inwazyjnej. Metody zapobiegania
1.6. Zakażenia szpitalne w kardiologii inwazyjnej
1.7. Ochrona radiologiczna pacjenta i personelu pracującego w pracowni hemodynamiki
1.8. Metody znieczulenia oraz podstawowe zasady monitorowania funkcji życiowych pacjenta podczas procedur przeznaczyniowych
 1.9. Organizacja pracowni hemodynamiki
1.10. Rola, zadania i kompetencje pielęgniarki pracującej w pracowni hemodynamiki
1.11. Dokumentacja medyczna i pielęgniarska
1.12. Przygotowanie pacjenta do procedur hemodynamicznych
ROZDZIAŁ 2. STANDARDY KARDIOLOGICZNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD PACJENTEM W TRAKCIE WYBRANYCH ZABIEGÓW KARDIOLOGII INWAZYJNEJ
2.1. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie zabiegów interwencyjnych w tętnicach wieńcowych
2.2. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego zabiegowi przezskórnej implantacji stentów wieńcowych i stentów uwalniających leki antyproliferacyjne
2.3. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego zabiegowi przezskórnej walwuloplastyki zastawek mitralnej i aortalnej
2.4. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie przezskórnej angioplastyki tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych
2.5. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie przezskórnego zamykania uszka lewego przedsionka
2.6. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego podczas zabiegu przezcewnikowej korekty niedomykalności zastawki mitralnej przez założenie systemu MITRA CLIP
2.7. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego pacjentów z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych podczas implantacji filtra do żyły głównej dolnej
2.8. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec dziecka poddanego atrioseptektomii balonowej
2.9. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie przeznaczyniowego zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, międzykomorowej oraz drożnych przewodów tętniczych
2.10. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego podczas przezcewnikowej implantacji zastawki płucnej
2.11. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego zabiegowi denerwacji nerkowej
2.12. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego ablacji RF mięśnia sercowego w zaburzeniach rytmu
2.13. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad chorym w trakcie implantacji rozrusznika, implantacji kardiowertera-defibrylatora serca, w tym z opcją resynchronizacji
2.14. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego implantacji elektrody endokawitarnej do stymulacji czasowej
2.15. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta poddanego zabiegowi usunięcia elektrody
2.16. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta poddawanego biopsji mięśnia sercowego
2.17. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta poddawanego przezskórnej embolektomii i fragmentacji zatoru płucnego
ROZDZIAŁ 3. STANDARDY KARDIOLOGICZNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD PACJENTEM PO ZABIEGACH KARDIOLOGII INWAZYJNEJ
3.1. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po inwazyjnych zabiegach diagnostycznych
3.2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po wybranych przeznaczyniowych zabiegach terapeutycznych
3.3. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z kontrapulsacją wewnątrzaortalną
3.4. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z urządzeniem wspomagającym pracę serca typu Impella
3.5. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z założonym introducerem naczyniowym. Procedura usunięcia introducera naczyniowego.
3.6. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu implantacji urządzenia stymulującego serce
3.7. Standard edukacji pacjenta na temat samoobserwacji i codziennego życia z urządzeniem stymulujacym serce
3.8. Standard opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem po interwencji kardiologicznej
3.9. Standard edukacji w profilaktyce zakażeń szpitalnych w kardiologii inwazyjnej