• Stomatologia zachowawcza, tom 1 i 2

  • Producent:CZELEJ (Wydawnictwo CZELEJ)
  • Autor:Theodore M. Roberson, Harald O. Heymann, Edward J. Swift Jr
  • Kategoria:Stomatologia
  • W magazynie: 0 szt.
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Suliborskiego
ISBN: 978-83-60608-54-8
Stron: 1048
Format: A4
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2009
Stomatologia zachowawcza, tom 1 i 2Zarys współczesnej ortodoncji
98,10 zł
109,00 zł
wiczenia z otolaryngologii. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii
35,10 zł
39,00 zł
Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii
98,10 zł
109,00 zł
Stomatologia wieku rozwojowego
107,10 zł
119,00 zł
Stomatologia estetyczna
98,10 zł
109,00 zł
Stomatologia dziecięca
72,00 zł
80,00 zł
Opis:


Pierwszy polski przekład znanego amerykańskiego bestsellera jest znakomitym kompendium wiedzy praktycznej napisanym przez zespół wybitnych stomatologów praktyków.

Głównym obszarem zainteresowania stomatologii zachowawczej jest zapobieganie oraz leczenie skutków najbardziej rozpowszechnionej choroby zębów – próchnicy, która dotyka ludzi w każdym wieku. Jednakże obecnie stomatologia zabiegowa nie jest traktowana jedynie jako dziedzina zajmująca się „ubytkami” oraz „wypełnieniami”. Nowoczesna stomatologia zabiegowa obejmuje diagnostykę i leczenie także szeregu innych schorzeń.

Książka obejmuje następujące części tematyczne: podstawy stomatologii zabiegowej, narzędzia i preparacja, diagnoza i planowanie leczenia, rekonstrukcje kompozytowe rekonstrukcje amalgamatowe oraz metalowe. Doskonałym uzupełnieniem treści książki jest fotograficzna (2550 zdjęć) dokumentacja przedstawionych treści.

 

 
Spis treści:


TOM 1
Wstęp do stomatologii zabiegowej
- Definicja i historia
- Czynniki wpływające na leczenie zabiegowe
- Czynniki wpływające na przyszłe wymagania dotyczące stomatologii zabiegowej
- Przyszłość stomatologii zabiegowej
Kliniczne znaczenie anatomii, histologii, fizjologii i okluzji zębów
- Zęby oraz tkanki otaczające
- Okluzja
Kariologia: zmiany patologiczne, etiologia, zapobieganie oraz kontrola
- Wstęp i definicje
- Czynniki etiologiczne choroby próchnicowej: patogennE bakterie płytki nazębnej
- Kliniczna charakterystyka zmian chorobowych
- Histopatologia choroby próchnicowej
- Diagnostyka choroby próchnicowej
- Zapobieganie chorobie próchnicowej
- Leczenie choroby próchnicowej
- Podsumowanie
Biomateriały
- Przegląd definicji nauki o materiałach
- Biomechanika dla stomatologii odtwórczej
- Bezpośrednie biomateriały odtwórcze
- Pośrednie biomateriały odtwórcze
- Bezpieczeństwo i skuteczność
Podstawowe pojęcia adhezji do szkliwa i zębiny
- Podstawowe koncepcje adhezji
- Trendy w stomatologii odtwórczej
- Korzyści z adhezji do szkła
- Adhezja do szkliwa
- Adhezja do zębiny
- Podsumowanie
- Podziękowanie
Podstawy preparacji zęba
- Definicja preparacji zęba
- Przyczyny odbudowy zęba
- Cele preparacji zęba
- Etapy i kroki w preparacji zęba     
- Czynniki wpływające na opracowanie zęba
- Nomenklatura
- Wstępny i końcowy etap opracowania zęba
- Dodatkowe koncepcje w opracowywaniu zęba
- Podsumowanie
Narzędzia i wyposażenie wykorzystywane w preparacji zęba
- Narzędzia ręczne tnące
- Powered Cutting Equipment
- Rotacyjne narzędzia tnące
- Mechanizm cięcia
- Środki ostrożności
Infection control
- Ryzyko ekspozycyjne oraz skutki zakażeń w praktyce stomatologicznej
- Federalne i stanowe przepisy dotyczące redukcji ryzyka ekspozycji na czynniki patogenne obecne we krwi, a także inne źródła infekcji
- Przeszkolenie BHP wymagane od administracji z zakresu patogenów krwiopochodnych
- Wirusowe zapalenie wątroby: czynniki, epidemiologia i zakażenie
- Epidemiologia pozostałych zagrożeń związanych z infekcjami
- Protokół oceny narażenia
- Przegląd technik aseptycznych
- Sterylizacja
- Kontrola dentystyczna systemów doprowadzających wodę do narzędzi dentystycznych oraz aseptyka wiertarek
- Sterylizacja prostnic i podobnych urządzeń obrotowych
- Kontrola zakażeń wycisków i rejestracji zwarcia
- Streszczenie i inne źródła informacji
Ocena pacjenta, badanie i diagnoza oraz planowanie leczenia
- Ocena pacjenta
- Badanie i diagnoza
- Planowanie leczenia
- Podsumowanie
Wstępne rozważania dotyczące stomatologii zabiegowej
- Przedoperacyjne rozważania dotyczące pacjenta i zespołu stomatologicznego
- Kontrola bólu
- Izolacja pola zabiegowego
- Podsumowanie
 

TOM2
Wstęp do rekonstrukcji kompozytowych
- Rodzaje materiałów do estetycznej rekonstrukcji zębów
- Ważne Właściwości
- Polimeryzacja materiałów kompozytowych
- Rekonstrukcje kompozytowe
- Ogólne rozważania dotyczące rekonstrukcji kompozytowych
- Postępowanie kliniczne
- Najczęstsze problemy: przyczyny oraz potencjalne rozwiązania
- Kwestie kontrowersyjne
- Podsumowanie
Bezpośrednia odbudowa ubytków III, IV i V klasy kompozytami oraz innymi materiałami estetycznymi
- Bezpośrednia odbudowa ubytków klasy III, IV oraz V materiałem kompozytowym
- Postępowanie kliniczne przy bezpośredniej odbudowie ubytków klasy III materiałem kompozytowym
- Postępowanie kliniczne przy bezpośredniej odbudowie ubytków IV klasy materiałem kompozytowym
- Postępowanie kliniczne przy odbudowie ubytków V klasy materiałem kompozytowym
- Rekonstrukcje z kompozytu mikrofilowego
- Rekonstrukcje glass-jonomerowe
- Podsumowanie
Bezpośrednia odbudowa ubytków I, II i VI klasy kompozytami oraz innymi materiałami estetycznymi
- Rekonstrukcje kompozytowe I, II i VI klasy
- Postępowanie kliniczne w przypadku bezpośredniej odbudowy ubytków I klasy materiałem kompozytowym
- Postępowanie kliniczne w przypadku bezpośredniej odbudowy ubytków II klasy materiałem kompozytowym
- Podsumowanie
Pośrednie rekonstrukcje ubytków I oraz II klasy za pomocą materiałów estetycznych
- Pośrednia rekonstrukcja ubytków I oraz II klasy
- Postępowanie kliniczne
- Podsumowanie
Dodatkowe zachowawcze procedury estetyczne
- Elementy sztuki w stomatologii estetycznej
- Zachowawcze zmiany konturu zębów i kontaktów międzyzębowych
- Zachowawcze postępowanie w przypadku zębów przebarwionych
- Wybielanie
- Mikro- i makroabrazja
- Licówki
- Szynowanie z wykorzystaniem techniki wytrawiania kwasem i bondingu
- Zachowawcze metody wykonywania mostów
Wstęp do rekonstrukcji amalgamatowych
- Amalgamat
- Ogólne rozważania na temat rekonstrukcji amalgamatowych
- Postępowanie kliniczne
- Częste powikłania: przyczyny i potencjalne rozwiązania
- Kwestie kontrowersyjne
- Podsumowanie
Rekonstrukcje amalgamatowe klasy I, II oraz VI
- Wskazania
- Przeciwwskazania
- Zalety
- Wady
- Postępowanie kliniczne przy bezpośredniej odbudowie ubytków I klasy materiałem amalgamatowym
- Rekonstrukcja ubytków II klasy amalgamatem
- Rekonstrukcja ubytków klasy VI amalgamatem
- Podsumowanie
Rekonstrukcje amalgamatowe III oraz V klasy
- Wskazania
- Przeciwwskazania
- Zalety
- Wady
- Postępowanie kliniczne w przypadku rekonstrukcji amalgamatowych III klasy
- Postępowanie kliniczne w przypadku rekonstrukcji amalgamatowych V klasy
Złożone rekonstrukcje amalgamatowe
- Przegląd właściwości materiałów amalgamatowych
- Wskazania
- Przeciwwskazania
- Zalety
- Wady
- Postępowanie kliniczne
- Podsumowanie
Lane rekonstrukcje metalowe II klasy
- Właściwości materiałowe
- Wskazania
- Przeciwwskazania
- Zalety
- Wady
- Procedury wstępne
- Preparacja zębów pod metalowe rekonstrukcje lane II klasy
- Techniki związane z metalowymi lanymi rekonstrukcjami
- Podsumowanie
Bezpośrednie rekonstrukcje ze złota
- Bezpośrednie rekonstrukcje ze złota, zasady i postępowanie
- Zasady preparacji zębów pod bezpośrednie rekonstrukcje ze złota
- Preparacja i rekonstrukcja zębów
- Podsumowanie
Index